Denizli/Merkezefendi’de 445 m² arsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından satılıktır DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

denizli merkez efendi ilçesi
denizli merkez efendi ilçesi

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Dosya no: 2018/089, 2018/090

Tapu kayıtları: 2018/089 nolu dosya: Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi, 6190 Ada, 5 Parselde kayıtlı, 445 m2 Arsa.

2018/090 nolu dosya: Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi, 6190 Ada, 6 Parselde kayıtlı, 472 m2 Arsa.
İmar durumları ve önemli özellikleri: Her iki parsel için imar durumu küçük sanayi alanında kalmakta olup, kat adedi 1 kattır. Ayrıntılı imar durumu Müdürlüğümüzde görülebilinir.
Taşınmazlardan 6190 Ada 5 Parsel Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi, 2507 Sokak, No: 87 adresindedir. Diğer taşınmaz 55olan 6190 Ada 6 Parsel ise Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi, 2507 Sokak, No: 85 adresindedir.

Satışa konu parsellerin bulunduğu bölge her türlü alt yapı hizmetlerinden yararlanır durumda olup, bölgede çoğunlukla 1-2 katlı sanayi amaçlı yapılar bulunmaktadır. Taşınmazların yakın çevresinde Denizli 3. Sanayi Sitesi yer almaktadır. Taşınmazlar asfalt yola 2507 nolu sokağa cepheli konumdadır. Taşınmazlar topoğrafik açıdan eğimli yapıda olup, geometrik olarak dikdörtgen şekline benzemektedir. Parsellerin 2507 nolu sokağa yaklaşık cepheleri 12-13 metre olup parsel derinlikleri ise yaklaşık 37 metredir.

Satış şartları: 1) İhalelerin yeri, günü ve saati: İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
2018/089 nolu dosya:

1. açık arttırma: 26.08.2019 Pazartesi günü saat: 10:00-10:05 arası,
2. açık arttırma: 02.09.2019 Pazartesi günü saat: 10:00-10:05 arası yapılacaktır.
2018/090 nolu dosya:

1. açık arttırma: 26.08.2019 Pazartesi günü saat: 10:10-10:15 arası,
2. açık arttırma: 02.09.2019 Pazartesi günü saat: 10:10-10:15 arası yapılacaktır.

2) Gayrimenkullerin arttırmaya esas muhammen bedelleri: – 2018/089 nolu dosya: 550.000,00 TL (BeşyüzellibinTürklirası),- 2018/090 nolu dosya: 575.000,00 TL (BeşyüzyetmişbeşbinTürklirası). Her iki parsel için KDV oranı % 18’dir.

3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75’ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50’sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.

4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5’i nispetinde (2018/089 nolu dosya için 41.250,00 TL KırkbirbinikiyüzelliTürklirası, 2018/090 nolu dosya için ise 43.125,00 TL KırküçbinyüzyirmibeşTürklirası) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10’uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdülüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.


İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: