İmar barışı uzatıldı mı?

imar barışı
imar barışı

Çevre Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru yayınladı.

İmar barışı uzatıldı.

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorununu çözmeye yönelik başlatılan bir uygulama olan imar barışı yoğun ilgi gördü. İmar barışındaki öncelikli hedef; vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği imar barışında yeni bir gelişme yaşandı. Çevre Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru yayınladı.

1 Temmuz 2019 tarih ve 30818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, 15 Haziran 2019 tarihine kadar Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanlar için ödeme süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması mümkün olacaktır.

Bunun için, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin en az %25’inin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar; %25’lik ödeme sonrası kalan kısmın ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Yapı Kayıt Sistemi tarafından %25 ödemesi için bankalara ayrıca bir tahakkuk bildirimi yapılmayacaktır.

Yapı Kayıt Belgesinin %25’i ödendikten sonra kalan kısım için, 01 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, her ay %2 artış uygulanacak olup, bu artış miktarı başvuru sahibi tarafından dikkate alınarak; ödemenin kısmi ve başvuru sahibince uygun görülen taksitlerle, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılması mümkündür.

Yapı Kayıt Belgesi, ancak ödeme tamamlandıktan sonra, e-Devlet üzerinden alınabilecektir.

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda % 3, ticari kullanımlarda ise % 5 olacak şekilde hesaplanacak.

Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecektir.

Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere %100 yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri takdirde, 0 faizli kredi imkanı sağlanacaktır.

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
1-) İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

2- Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi olmayacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

3-) İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

4-) Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*