Emlak Vergisi 2020 Yılı Bina İnşaat Maliyet ücretleri resmi gazetede yayınlandı.

Emlak Vergisi
Emlak Vergisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2020 yılında uygulanacak binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri Emlak Vergisi Kanunu genel tebliği bugünkü resmi gazetede ilan edilerek yürürlüğe girdi.

2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmiştir. Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesi birinci fıkrasında beliritilen bina metrekare normal inşaat maliyetleri resmi gazetede yayınlandı.

Yayınlanan yeni inşaat maliyetine göre 2020 yılında meskenlerde Lüks yapılan betonarme binalar için ortalama maliyet 1905,88, 1. sınıf 1190,22, 2.sınıf 794,63, 3. sınıf 562,77 ve basit 315,12 olarak uygulanacaktır.

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

2020yılı inşaat maliyetleri bedelini gösteren cetvel için buraya tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*