TC. Resmi Gazete’de Ağustos 2019 tarihinde çıkan kararlar nelerdir?

TC.Resmi Gazete
TC.Resmi Gazete

TC. Resmi Gazetesinin 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlanan 30869 Sayılı nüshasında bazı üniversitelere yeni rektör atanması, bazı kurumların statülerindeki değişiklikler, yargı ilanları, tebliğler ve yönetmelikler yer aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

26 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Bireyler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1480)

Trabzon İli, Arsin İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1481)

YÖNETMELİKLER

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ANA STATÜ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 “Yapı Ruhsatı” Standardına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/08/2019 Tarihli ve 8796 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/08/2019 Tarihli ve 8800 Sayılı Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/08/2019 Tarihli ve 8506 Sayılı Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/08/2019 Tarihli ve 8508 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/291, 292, 293, 294)

YÖNETMELİKLER

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 392)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 393)

2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2019 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1473)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1474)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1475)

Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu Projesinin Nurdağ-Başpınar Kesimi Kapsamında, Gaziantep ve Kahramanmaraş İlleri Sınırları İçerisine Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1476)

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Atanan İbrahim ER’in, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Danıştay Üyeliğine Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2019/285)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/284, 286, 287, 288, 289, 290)

YÖNETMELİKLER

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391)

İLKE KARARI

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25/7/2019 Tarihli ve 1269 Sayılı İlke Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Biruni Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Biruni Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2018 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ (No: 2019/37)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/15)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Doğuş Üniversitesi Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜSİTHAM) Yönetmeliği

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fenerbahçe Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/79, 2019/80, 2019/81, 2019/82, 2019/83, 2019/84, 2019/85, 2019/86, 2019/87, 2019/88, 2019/89, 2019/90, 2019/91, 2019/92, 2019/93, 2019/94, 2019/95, 2019/96)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462 ve 1463)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ve 282)

YÖNETMELİKLER

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGELER

Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Nükleer Güç Santrali Projeleri ile İlgili 2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2019/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

DÜZELTME: Siirt İlindeki Bazı Alanların “Botan Vadisi Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1421) ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16/8/2019 tarihli ve 30860 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.

15 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1417)

İstanbul Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 1418)

Rize İli, Merkez İlçesinde Gerçekleştirilen Küçük Sanayi Alanı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Rize İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1419)

154 kV Kınık TM-Kınık RES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1420)

Siirt İli, Merkez, Aydınlar ve Eruh İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanın “Botan Vadisi Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1421)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1422)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Geçici Görevle Görevlendirilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1423)

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl Belirlenecek Kotalar Dâhilinde, Türk Limanlarından Kendi Ülkelerine Yapacakları Taşımalarda Kullanılmak Üzere Özbekistan Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara da Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1425)

YÖNETMELİKLER

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1426)

Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Pamukkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1409)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Akademik Birim Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1410)

2019 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1411)

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Kapsamında Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana İllerinden Geçen ve Güzergâhı Gösterilen Petrol Boru Hattının Heyelan Önleme Çalışmaları ve Dere Geçici Boru Hattı Güçlendirme Çalışmaları ile Deplase ve Sabit Tesislerin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1412)

YÖNETMELİKLER

Din Şûrası Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1413)

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çevre, Kent ve Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/3)

Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/4)

Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/38)

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/27)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/08/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-21 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2019 Tarihli ve 8777 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2019 Tarihli ve 8782 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

9 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/07/2019 Tarihli ve 8706 Sayılı Kararı

DÜZELTME: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271)

YÖNETMELİKLER

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2019/1)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

7 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 43)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1404)

ATAMA KARARI

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/261)

YÖNETMELİKLER

6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1401)

İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Uygulama ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Selçuk Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

2019 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2019 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2019 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/14)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 3 ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ

YÖNETMELİKLER

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/08/2019 Tarihli ve 8764 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/08/2019 Tarihli ve 8765 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve 2015/19953 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve 2016/10183 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

5 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Batman Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/44, 2019/45, 2019/46, 2019/47, 2019/48, 2019/49, 2019/50, 2019/51, 2019/52, 2019/53, 2019/54, 2019/55, 2019/56, 2019/57, 2019/58, 2019/59, 2019/60, 2019/61, 2019/62, 2019/63, 2019/64, 2019/65, 2019/66, 2019/67, 2019/68, 2019/69, 2019/70, 2019/71, 2019/72, 2019/73, 2019/74, 2019/75, 2019/76, 2019/77 ve 2019/78)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/22)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/23)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/24)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/25)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/26)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Arasında İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü’ne Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1399)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1400)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Feshedilme Tarihi ile Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin Yürürlük Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1398)

YÖNETMELİKLER

Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Siirt Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/36)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/08/2019 Tarihli ve 8768 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/08/2019 Tarihli ve 8769 Sayılı Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/04/2019 Tarihli ve 8321Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

2 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2019 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1384)

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Yüksekokul, Fakülte ve Enstitü Kurulması ve Kapatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1385)

N.V. Turkse Perenco Şirketinin Diyarbakır İlinde Sahip Bulunduğu ARİ/NTP/1050 Hak Sıra Numaralı Petrol İşletme Ruhsat Sahasında Yapılması Planlanan Şahaban 2 ve 3 Lokasyonları ile Lokasyon Yolları, Şahaban 11 Lokasyonu, Lokasyon ve Boru Hattı, Şahaban 14 Lokasyonu ve Petrol Toplama Merkezi, Şahaban Petrol Kapanı ve Yolu, Güney Kurkan 5 ve 8 Lokasyon Yolu ve Boru Hattı ile Şahaban-Kayaköy Sahaları Arası Ulaşım Yolu, Boru Hattı ve Enerji Nakil Hattının İnşası Amacıyla Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1386)

Çanakkale İlinde Tesis Edilecek Gelibolu Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1387)

Samsun İli, Bafra İlçesi, Aktekke Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1388)

Malatya İli, Darende İlçesinde Bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1389)

Malatya İli, Yazıhan, Akçadağ ve Darende İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Ozan Kanyonu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1390)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259)

YÖNETMELİKLER

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 382)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 390)

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/30)

Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2017/34154 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2018/6812 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2018/9074 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

PWA'lar ve Yerel Uygulamalar: Ne Seçilmeli
Tanıtım Yazıları

PWA’lar ve Yerel Uygulamalar: Ne Seçilmeli

Yerel Uygulamalar veya PWA’lar: Hangisi Daha İyi? Günümüzde mobil cihazları neredeyse her şey için kullanıyoruz: hatta 7Slots‘da klasik slot oynamak için bile kullanıyoruz. Ancak “PWA” […]

Tanıtım Yazıları

Raylı spot lineer armatürler

Raylı spot günümüz modern aydınlatmasında en önemli ışıklardan biridir. Hareket edebilme yeteneği, çeşitli ışıklar ve kolay kurulum, mimarların ve tasarımcıların bu lambayı çeşitli ofis, konut […]

POPÜLER LİNEER AYDINLATMA UYGULAMALARI
YAŞAM

Popüler Lineer Aydınlatma Uygulamaları

Lineer armatür, günümüzde dekoratörler arasında çok popüler olan ve iç tasarımcılar, mimarlar vb. arasında pek çok hayran bulan en yeni aydınlatma türlerinden biridir. Lineer aydınlatma, […]

hisse senedi nedir
Ekonomi

Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Borsada yatırım yapmak için en yaygın şekilde kullanılan yatırım enstrümanlarının başında hisse senedi geliyor. Oldukça kıymetli bir finansal varlık olan hisse senetleri borsa yatırım dünyasına […]

deprem sigortasi
Arsa-Arazi

Deprem Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aytekin Çelik, deprem sigortalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Taşınmazların tamamının zorunlu deprem sigortası kapsamında olmadığını […]

EGIAD
Ekonomi

EGİAD Afet Koordinasyon Kurulu Kurdu

17 Ağustos 1999 depremi, 2020 İzmir depremi, 10 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi tüm ülkede deprem gerçeğini ortaya koydu. Depremin yanında her yaz gerçekleşen […]

Emeklilik fonlari
Bankalar ve Faizler

Katılım Emeklilik Fonları Kazandırıyor

Katılım fonları için Genel Müdürü Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik fonları 2022’de ağırlıklı getirisinin yüzde 76,7 ile sektörün üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl iyi bir fon […]

Hisarlar
Arsa-Arazi

Hisarlar Sezonu Ege’de Açıyor

Türkiye’de ve dünyada tarım makineleri konusunda önemli bir ticaret hacmine sahip olan Hisarlar, 01-05 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Agroexpo İzmir Tarım Fuarı’na katılarak son ürünlerini beğeniye […]

E ticaret
Ekonomi

E-Ticaret 10 Yılda 50 Kat Büyüdü

Dijital mağazalar, 2013 yılında bir yılda yaptıkları toplam satışı, 10 yıl sonra 2023’te sadece 5 günde gerçekleştirecek. Türkiye’de alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle her yıl kendini geliştiren […]

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*