Bina hasar tespiti nasıl yapılır? Hasarlı bina nasıl tespit edilir?

Bina hasar tespiti
Bina hasar tespiti

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Avcılar’da bir caminin minaresi yıkıldı. Depremin ardından 15 artçı sarsıntı yaşandı. Depremin ardından bazı binalarda hasarlar oluştu.

Kamu binalarının 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilmesi mümkün

müdür?

6306 sayılı Kanun kapsamında kamu binalarına da risk tespiti yapılması ve yapının riskli çıkması halinde ilgili tapuya risk şerhi düşülmesi ve akabinde ilgili mevzuatı çerçevesinde yıkılması mümkün olup, söz konusu binaların lojman türü yapılar olması halinde lojmanda oturan kiracıların Kanun kapsamındaki yardım ve desteklerden yararlanması mümkündür.

Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bir kısmının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde, risk tespiti yaptırılmayan diğer yapılar Kanun kapsamında yıktırılabilir mi?

İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapılar için değil, sadece riskli olarak tespit edilen yapılar için tapu kütüğüne ‘riskli yapıdır’ belirtmesi işlenir. Tapuda bağımsız bölümlerin belli olmadığı bu gibi durumlarda, fiilen arsa üzerinde mevcut olan yapıların riskli yapı tespitinin bu yapıların maliklerince yaptırılması gerekmektedir. Yani, arsa paylı tapunun söz konusu olduğu hallerde arsa hissedarlarından herhangi birinin arsa üzerinde bulunan yapıların tamamının riskli yapı tespitini yaptırarak yıktırması söz konusu değildir.

Riskli bina hazırlanması için gereken belgeler

  • Başvuru dilekçesi
  • Mülk sahibi tapu fotokopisi
  • Mülk sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Takyidatlı dökümünüzün aslı
  • Başvuruda bulunan vekil ise vekalet örneği ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Başvuruda bulunan şirket ise şirket resmi evrakları ve şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Riskli yapı tespit raporuna başvurmak için ödeme yapılması gerekir. Bu belgeler ile birlikte riskli yapı tespiti yapacak lisanslı firmaya başvurmak ve başvuru için gerekli olan ücreti yatırmak gerekmektedir. Ödemeniz gereken yaklaşık ücreti hesaplayabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2016 yılı birim fiyatlarını kontrol edebilirsiniz.


İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: