Sinop 2/B Arazi satışlarının süresi uzatıldı

Sinop arazi
Sinop arazi

2/B ve tarım arazisi satışında süre uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında belirtilen süreler içinde başvuru yapma hakkını kaçırmış olanlar için ek süre verildi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2/B taşınmazlarına ve hazineye ait tarım arazileri ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazilerin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

9/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış dahil değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.

10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 9’ eklenerek; 2/B taşınmazlarına ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri, 16/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre, Hazineye ait 2/b vasıflı hak sahibi olunan taşınmazlara ilişkin başvuru ve ödeme yapmak isteyenlerin ve Belediye mücavir sınırları dışında kalan, 31/12/2011 yılından itibaren geriye yönelik 3 yıl kullanıma haiz ( kira, ecrimisil vb), Hazine taşınmazlarının satış başvuruları 16/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında: 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin paydaş, kiracı ve kullanıcılarına doğrudan satışı hüküm altına alınmış ve 31/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 382 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile bu fıkranın uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

4706 sayılı Kanunun 4 öncü maddesinin on ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini, 30/3/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; başvuru süresi içerisinde bu arazileri doğrudan satın almak için başvuru süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.


İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: