Kentsel Dönüşümde fesh hakkı

Kentsel Dönüşüm
Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşümde arsa veya daire sahiplerine tek taraflı

sözleşme feshi hakkı getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte artık sadece müteahhit değil, arsa veya daire sahipleri de sözleşmeden belirli şartlar altında cayabilecek.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitle yapılan sözleşmelerin, 1 yıl başlamaması veya 6 ay durması gibi hallerde bina veya arsa sahiplerince tek taraflı olarak feshedilmesinin önü açıldı.

Fesih haklarının kullanılabilmesi için birinin olmasının yeterli olduğu iki gerekçe şöyle:

Bütün maliklerle anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınıp bu karara katılmayanların hisselerinin satışından sonra müteahhitten kaynaklanan sebeplerle bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmamış olması gerekiyor.

İnşaatın belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az 6 aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşa faaliyete devam edilmiyor olması gerekiyor. Sözleşmelerin bu gerekçe ile feshedilebilmesi için, yapım işinin durdurulduğunun, ilgili idarenin tespit, tutanak ve kayıtları, yapı denetimi sistemindeki kayıtlar, fotoğraflar, uydu görüntüleri gibi bilgi ve belgeler ile ortaya konulması isteniyor.
Adınız (gerekli)


İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: