Kiracı peşin ödediği kirayı geri alabilir mi?

kiracı
kiracı

Ev sahibine bir yıllık kirayı peşin ödediniz. Kombi bozuk diye evden çıkarsanız, kira parası geri alınabilir mi? Kira kontratını fesih hakkını kullanıp alacak davası açabilirsiniz.

KONTRATI FESİH HAKKINIZ VAR

Borçlar Kanunu’nun 331. maddesine istinaden; taraflardan her biri kira ilişkisinin devamı kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı halinde fesih hakkını kullanılabilir. Bu bağlamda Borçlar Kanunu’nun 348. maddesine göre yazılı usul şartı ile fesih bildirimi kiracı tarafından kiraya verene yapılabilir. Fesih bildirimi sonrasında da söz konusu peşin ödenen kira bedeli kiraya veren tarafından ödenmezse bu halde alacak davası açılabileceği gibi icra yoluyla da söz konusu tahsilat gerçekleştirilebilecektir.

ASANSÖR TAMİR GİDERİNE KATILIM

Asansör tamirat ücretleri arsa payına göre mi ödeniyor? Asansörün aylık bakım ücretleri de arsa payına göre midir? KMK’nın 4. md. ortak yerlerin neler olduğu düzenlenmiştir. Buna göre asansörler de ortak yerler kapsamına alınmıştır. Aynı kanunun 20. maddesine göre ortak yerlerin bakım, tamirat, onarım gibi giderlerine her kat maliki kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Bu halde asansör tamirat ücretleri ve bakımı için yapılacak giderlere her kat maliki arsa payı oranında katılmak zorundadır.

AİDAT ÖDEMEK YASAL ZORUNLULUK

Türk hukuk sistemine göre apartman aidatları ortak giderler adı altında alınmaktadır. Aidat ödemek yasal zorunluluktur. Bu yasal zorunluluk KMK’nın 20. maddesinden kaynaklanıyor. O madde ‘Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz’ şeklinde. Ancak yurtdışında herhangi bir taşınmaz için uygulanacak kanun, bulunduğunuz ülkenin kanunudur ve o uygulamaya tabidir.

Türk hukuk sisteminde ev sahibi de kiracı da olsanız, dairenize hiç uğramasanız da “Hizmet alamıyorum” diye aidatı ödememe hakkınız yok. Çünkü düzenli aidat ödemek KMK ile getirilen bir yükümlülük. Aidatınızı ödemezseniz, yönetici veya diğer kat malikleri tarafından, yönetim planına, KMK’nın genel hükümlerine göre aleyhinizde dava açılabilir. Aidatı ödemede geciktiğiniz günler için aylık %5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorunda kalırsınız ve icra takibine uğrarsınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*