TOKİ Kimlere Kredi Veriyor?

TOKİ Kimlere Kredi Veriyor
TOKİ Kimlere Kredi Veriyor

Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine (Malullerden sadece 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren terör malulleri bu krediden yaralanmaktadır.), 2. Taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için gerçek ve tüzel kişilere.

Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine açılan krediden nasıl yararlanabiliriz?
Emekli Sandığı’nca maaşa bağlanan tüm şehit aileleri ve terör malulleri ile bunların dul ve yetimleri bu kredilerden yararlanabilmektedir. “Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” 21 Eylül 1991 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu krediden yararlanabilmek için, Emekli Sandığı’ndan alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekmektedir. Edinilecek konutlar için tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. 2010 yılı için kredi miktarı 56 bin 454 TL’dir. Bu miktar her yıl TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında artırılmaktadır.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakımı, Onarımı ve Restorasyonu için kullandırılan kredilere nasıl başvururuz?
TOKİ, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere ait tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için kredi desteği sağlamaktadır.

Başvuru için;

√ Kredi kullanılacak taşınmaz kültür varlığı için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış röleve ve restorasyon projesi,

√ Restorasyon raporu,

√ Keşif raporu,

√ İş programı,

√ Vaziyet planı,

√ Yapıyı tanıtıcı fotoğraflar,

√ Tapu örneği,

√ Nüfus cüzdanı örneği,

√ İkametgah ilmühaberi istenmektedir.

Uygulama kapsamında tarihi kent dokularının sağlamlaştırılmasına yönelik, yerel yönetimlerin öncülüğü ve koordinasyonu ile gerçekleştirilecek projelere öncelik verilmektedir. Kullandırılacak kredinin miktarı, projenin keşif bedelinin en fazla yüzde 70’i oranında olabilir. Her yıl kullandırılacak kredi üst limiti İdarece yeniden belirlenir. Kullandırılan kredinin faizi yıllık yüzde 4, vadesi 10 yıldır. İdare finansman durumuna göre her yıl kredi miktarını ve başvuru tarihlerini ilan etmektedir

Ferdi Kredi kullanabilir miyim?
İdaremiz tarafından Ferdi Konut Kredisi kullandırılmamaktadır.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: