Konut Sigortası Poliçesi Nasıl Hazırlanır?

sigortam.net
sigortam.net

Ev sahipleri ya da kiracılar tarafından yaptırılabilen konut sigortası; hırsızlık, deprem, sel, yangın gibi çeşitli nedenlerle bina ve eşyalara hasar gelmesi durumunda zararı karşılayabilir. Poliçe hazırlanırken kişilerin istedikleri teminatlar, ana teminata ek olarak sigorta kapsamına alınabilir. Sigorta şirketleri, belirtilen durumlarda ve limitler dahilinde hasarları karşılayarak sigorta sahipleri için avantaj yaratır. Bu konut sigortası avantajlarından faydalanmak için konut sigortası yaptırılmalıdır.

Konut Sigortası Hazırlanırken Bilinmesi Gerekenler

Konut sigortası yaptırmak isteyenlerin bilmesi gereken durumlar aşağıdaki gibidir:

Kişisel Bilgiler

Konut sigortası, tapusu olan ev sahipleri ve kiracılar için farklı aşamalarla hazırlanabilir. Poliçe yapılırken ev sahiplerinden aşağıdaki bilgiler istenir:

 • Kimlik bilgileri
 • Açık adres
 • Konutun inşa bedeli
 • Konutun brüt metrekaresi
 • Dairenin bulunduğu kat
 • Eşya bedeli

Kiracılardan istenen kişisel bilgiler de aynı olmasına rağmen kiracıların konut inşa bedelini paylaşmasına gerek yoktur. Bu bedel, evin alındığı ya da satıldığı sıradaki fiyatını yansıtmaz; evin yeniden inşa edilmesinin maliyetini yansıtır. İnşa bedeli için öncelikle binanın toplam yüz ölçümü hesaplanır. Bu değer, her yıl enflasyona göre belirlenen güncel inşa bedeli ile çarpılır. Bu hesaplama sırasında binanın arsa değeri dikkate alınmaz.

Konutun brüt metrekaresi, binanın çiziminde yer alan tüm alanları içerir. Balkon ve teraslar, tüm duvar ve kolonlar, varsa merdiven boşlukları gibi fiziken kullanılan tüm alanlar, poliçe yapılırken hesaplanır.

Eşya, sigorta sahibi ve aile bireylerinin konut içinde kullandığı tüm ürünleri ifade eder. Bunlar, konutun demirbaşlarına dahil edilmez. Eşya bedeli ise poliçe yapıldığı sırada, zarar gören bir eşyanın yeniden satın alınması için hesaplanması gereken maliyet anlamına gelir. Bu, aynı zamanda eşyanın piyasa değerini de verir.

Sigorta şirketleri, genellikle eşyaların yeni değerini kabul eder. Bu nedenle eskime ve yıpranma payı da düşünülerek amortisman bedeli ayrıca belirlenir ve güncel piyasa değerinden çıkarılır. Bazı eşyaların değeri taşıma, montaj ya da vergi gibi nedenlerle artabilir. Poliçe hazırlanırken sigorta sahiplerinin bu bilgiyi şirketlerle paylaşması gerekir. Bu bedel de eşyanın değeri üzerine eklenir. Tüm eşyalar için belirlenen değerler toplandığında, sigorta şirketinin kişilere ödemesi gereken tazminat ortaya çıkar.

Teminatlar

Konut sigortaları teminat kapsamına göre değişiklik gösterir. Kişiler, yalnızca ana teminatı kapsayan bir poliçe tercih edebileceği gibi istediği ek teminatları poliçeye ekleyebilir. Tüm ev sigortası türleri için geçerli olan ana teminat, yangındır. Yangın, infilak ya da yıldırımın konut ve eşyalarda doğrudan neden olduğu zararlar, sigorta kapsamında karşılanır.

Ek teminatlar ise şu şekildedir:

 • Hırsızlık
 • Duman
 • Ferdî kaza
 • Cam kırılması
 • Su baskını ve sel
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Grev, lokavt ve halk hareketleri
 • Dâhilî su
 • Enkaz kaldırma
 • Yer kayması
 • Fırtına
 • Enflasyondan korunma
 • Kar ağırlığı

Ek teminatlar ve limitleri, sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, sigorta sahiplerinin tüm bilgileri kontrol ettikten sonra teminatlara karar vermesi faydalı olur.

Ek teminatlarla birlikte kişilerin aşağıdaki durumlarda poliçeden faydalanması mümkündür:

 • Evde bulunan 3. kişilere ait kişisel eşyaların zarar görmesi
 • Taşınmaz ev eşyalarının birden zarar görmesi ya da arızalanması
 • Elektronik eşya arızaları
 • Poliçe kapsamına alınan eşyaların taşınma sırasında ya da farklı bir adreste zarar görmesi
 • Bir seyahat sırasında kişisel eşyaların çalınması
 • Tesisat sorunları nedeniyle kişisel eşyalarda hasar oluşması

Ek Hizmetler

Bazı sigorta şirketleri, poliçe kapsamında ek hizmetler de sunar. Bu hizmetlerin bazıları ücretsiz bazıları ücretli olabilir. Sigorta sahipleri, belirli kriterleri karşılayarak bu hizmetlerden yararlanma hakkı kazanabilir ya da prim ödeyerek bu hizmetlerden yararlanabilir.

Konut sigortası poliçesine eklenebilen bakım ve onarım hizmetlerinden bazıları şu şekildedir:

 • Çilingir hizmeti
 • Otel ve konaklama
 • Dâhilî tesisat, elektrik ve camlarla ilgili yaşanan sorunlar
 • Ambulans gönderimi
 • Güvenlik şirketi hizmeti
 • Kombi ve klima hizmeti
 • Profesyonel ev işleri hizmeti
 • Hukuki danışmanlık
 • Konutta kalan kişilerin kurtarılması
 • Taşınma yardımı
 • Tıbbi ekip ya da malzeme desteği
 • Cenaze hizmeti