Haydarpaşa GATA’nın imarı değiştirildi

Haydarpaşa GATA
Haydarpaşa GATA

YATIRIM İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ

Üsküdar Selimiye Mahallesi’nde bulunan 117 bin metrekarelik alana sahip Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) bulunduğu parsel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni imar planı hazırladı.

Eski Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin KHK ile askeri amaçlı kullanımının sona ermesinin ardından imar planları değiştirildi. Arazinin tahsis edildiği Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin alana “yatırım yapabilmesi” için Haydarpaşa Garı’nın komşusu olan 117 bin metrekarelik arazinin “askeri stratejik alan” fonksiyonu iptal edilerek “Sağlık Tesisi” ve “Yüksek Öğretim” fonksiyonu verildi. Bakanlık tarafından askıya çıkarılan imar planı açıklama raporunda 15 Ağustos 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile GATA’nın askeri alan statüsünden çıkarıldığı hatırlatıldı.

Bakanlar Kurulu kararı sonrasında alanın Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilerek Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başladığı aktarıldı.

Plan değişikliği Yapılmalı

Parsel ve yakın çevresinde bulunan hastanelerin de Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde toplandığı kaydedildi. Mevcut planlarda “Askeri Stratejik Alan” fonksiyonunda yer alan parselin 669 sayılı KHK gereği boşaltması sonucu askeri amaçlı kullanımın sonlandığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda 117 bin metrekarelik parselin 48 bin metrekarelik bölümünün hastane olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na, yaklaşık 66 bin metrekarelik kısmının da eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edildiği ifade edildi. Ortaya çıkan yeni durum nedeniyle plan değişikliği yapılması gerektiği belirtildi.

Parsele, tahsis edildiği kurumlar

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yatırım yapılabilmesi için mevcut plan kararının değiştirilmesinin teknik bir zorunluluk olduğu, askeri stratejik alanda kaldığı için yatırım yapamadıkları, mevcut yapıların depreme karşı güçlendirilmesi dahil revizyonunun yapılamadığı anlatıldı. Yeni yapıların veya mevcut yapıların revizyonu, parsel alanın ilgili kurumlara devri gibi nedenlerden dolayı “Askeri Stratejik Alan” fonksiyonunun değiştirilerek “Sağlık Tesis Alanı” ve “Yüksek Öğretim Alanı”na dönüştürülmesine karar verildi. Yeni plan teklifinde eski planda 3 olan emsal 1 olarak sabitlenerek yapılaşma hakkı azaltıldı. Yeni plan kapsamında sağlık tesisine 50 bin 9422 metrekare, yüksek öğretim alanı 66 bin 214 metrekare alan ayrıldı. Yapılara 12.50 metre yükseklik sınırı getirildi.

Masum bir plan değişikliği değil!

Eski İBB Meclis Üyesi İbrahim Doğan, plan değişikliğine tepki göstererek “Mevcut imar planlarında askeri alanda olması nedeniyle yapılaşma imkanı yoktu. Plan değişikliği ile ‘askeri alan’ fonksiyonu kaldırılarak yerine ‘sağlık alanı ve eğitim alanı’ getirilerek yapılaşmanın önü açılıyor. Hiçbir bilimsel ve hukuki mantığı olmayan, bu plan tadilatı tamamen ticari bir amaçla yapılmış ve doğa harikası tarihi kıyı görünümüne adeta bir saldırıdır. Bu düzenleme masumane bir plan tadilatı asla değildir” dedi.

Tescilli yapı

Plan değişikliği raporunda yer alan bilgilere göre fiilen Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılan ana yapının İstanbul 6 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2009 tarihli kararı ile “2.Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescillendi. Kurul, 28 Ağustos 2019 tarihli kararı ile “korunması gerekli kültür varlığı yapılara (tescilli yapı) yaklaşma mesafesinin 30 metre olması, uygulama öncesi ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınması gerektiği ve parselde yeni yapılaşmada tescilli yapı tarafında olan kısmının tescilli yapının saçak kotunu geçmeyecek şekilde kademeli olarak artırılabileceği kaydıyla sakınca olmadığı” yönünde görüş bildirdi.

1846 yılında açıldı

Tarihi GATA binasının yapımına 1844 yılında Sultan Abdülmecid’in Hassa Askeri için Selimiye kışlası civarında bir hastane yapılması hakkında verdiği emir üzerine emekli Hacı Hüseyin Paşa’nın yönetiminde başlandı. 1846 yılında açıldı. Günün ihtiyaçlarına göre sağlık hizmetlerini yürütmekte bulunan hastane 1853-54 Kırım savaşları sırasında hasta ve yaralıların hizmetine tahsis edildi. Hastane onarım nedeniyle 1933 yılı sonunda Selimiye Kışlası’na nakledildi. 1 Nisan 1940 tarihinde yeniden hizmete açıldı. Hastane 1 Ekim 1985 tarihinden itibaren “Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi” adını alarak yeni akademik yapısına kavuştu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*