Kiracılar kendi adına DASK yaptırabilir mi? DASK yaptırmadan ev kiralanabilir mi?

Kiracılar kendi
Kiracılar kendi

Zorunlu deprem sigortası teminatları nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası süresi dolduğunda poliçe sigortalı veya sigorta ettiren tarafından her yıl yenilenmelidir. Zorunlu deprem sigortası hak sahibi üzerine yaptırılması gerektiği için daireyi meskeni alacak kişinin sigortayı yaptırması gerekir.

Konut kredisi kullanabilmeniz için de DASK sigortası yaptırmak zorunlu tutulmaktadır. Sigorta ettiren; sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Mesken sahibi ise yer alan poliçede ‘sigortalı’ konumunda olan kişidir. Sigortalı ise; poliçede isimleri belirtilen ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta sözleşmesine konu olan kişi ya da kişilerdir.

Kiracı tarafından yapılan bu tarz poliçelerde, prim tutarları sigorta ettiren yani kiracı tarafından ödenir. Ödenen sigorta primi ya ev sahibinden tahsil edilir ya da kiradan düşülür. Her durumda tazminat tapuda ‘hak sahibi’ olarak belirtilen kişiye ödenecektir.

Zorunlu deprem sigortası teminatları nelerdir?
Zorunlu Deprem Sigortası depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar zararları teminat altına alır.

DASK tazminatı ne zaman ve kime ödenir?
DASK, rizikonun gerçekleşmesi durumunda tazminat miktarını en geç bir ay içerisinde sigortalıya öder. Esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenmek üzere deprem sonrasında sigortalılara avans ödemesi yapılması mümkündür. Avans ödenip ödenmemesi, avans tutarı ve avans kapsamı DASK’ın önerisi üzerine Hazine Müsteşarlığınca kararlaştırılır.

DASK yaptırmadan ev kiralanabilir mi?
Binaların elektrik ve su abonelik işlemlerinden önce zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşlarca kontrol edilir. Elektrik abonelik tesis (bağlantı sözleşmesi) ve abone değişikliği işlemlerinin (perakende satış sözleşmesi), zorunlu deprem sigortası yapılmış olduğunun kontrol edilmesinin ardından tamamlanması gerekmektedir.

Bu kontroller yapılmadan, abonelik işlemi tamamlanamaz. Bu yüzden ev sahipleri elektrik ve su aboneliğini kendi adına düzenleyecek olduklarında evlerini kiraya vermeden önce zorunlu deprem sigortasını yaptırmalıdır. Elektrik ve su aboneliğini kendi adına düzenlemek isteyen kiracı, bu işlemleri yaptırmadan önce zorunlu deprem sigortasını sigorta ettiren olarak sigortalı yani ev sahibi adına yaptırmalıdır. Sigorta primlerini sigorta ettiren olarak kiracı ödemeli, prim tutarı ev sahibinden alınmalı ya da kira tutarından düşülmelidir.

DASK tarifesi ne kadar?
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, 2019 yılı itibariyle bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 190 bin TL’dir. Bu tutarın üzerinde bir tutar ile konutunu teminat altına aldırmak isteyenlere 190 bin TL üzeri için özel sigorta şirketlerinde ek teminat alınabilir.

 


İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: