Bingöl Belediye Meclisi İmar Planına Aykırı Talepleri Reddetti.

Bingöl Belediye Meclisi
Bingöl Belediye Meclisi

Bingöl Belediye Meclisi geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda mevcut imar planına aykırı olarak bulunan talepleri oy çokluğuyla reddetti. Bingöl Belediye Meclisi yapılacak inşaatlarda daha fazla yapı alanının talep edildiği, kat sayısının 4 iken 5 olarak alındığı ruhsatların imar planına aykırı olması sebebiyle gelen taleplerin reddedildiği öğrenildi. Bingöl Belediye Meclisi yapı yapacak müteahhitlere imar planında yapı alanı olarak verilen izin neyse ona göre inşaatlarını yapabilecekleri mesajını verdi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına görüşülerek yapılan müzakereler sonucunda;

Belediye ve Mücavir Alan sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 3194 sayılı imar kanunu, planlı alanlar imar yönetmeliği ve mekânsal planlama yönetmeliği doğrultusunda hazırlanır ve Belediye Meclisi tarafından onanır. 30 günlük Askı ilan sürecinden sonra kesinleşerek yürürlüğe girer. Yine imar mevzuatı gereğince yapı ruhsatları talebi ile ilgili öncelikle kesinleşen uygulama imar planı doğrultusunda ” Proje çizimine esas imar çapları Belediye tarafından düzenlenir. Bu imar çaplarında parselin içinde bulunduğu imar adasındaki yapı nizamı, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, yapı yoğunluğu olan taban alan kat sayısı (TAKS), Katlar Alan Kat sayısı (KAKS= Emsal), parselin cephe aldığı imar yolu genişliği ile Kadastro Ada, Parsel, Yüzölçümü, Cinsi ve Mahallesi ayrı ayrı olarak yazılır.

 Onaylı imar çapları imar planına göre düzenlenir.

Onaylı imar planından farklı bir şekilde düzenlenmesi mümkün değildir. Düzenlenen imar çaplarına göre projeler      Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Zemin Etüt Raporları ve Statik Hesap Raporları hazırlanır. İlgili Belediye ve Yapı Denetim şirketleri tarafından incelendikten sonra yapı ruhsatları düzenlenir, ve yapının inşasına başlanır. Ancak imar komisyonu tarafından yapılan incelemede geçmişte verilen imar çaplarının bir bölümü kesinleşmiş uygulama imar planlarından farklı olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

Örneğin; Ayrık Nizam 5 katlı yapı adalarında imar mevzuatına göre (Emsal) KAKS= değerinin 2,00 olması gerekirken 2.80 veya 2,60 olarak verildiği yani fazladan inşaat alanı verildiği tespit edilmiştir, yine 4 katlı yapı adasında 5 (Beş) kat imar çapı verildiği, imar planında verilmesi gereken Ön, Yan ve Arka cephe çekme mesafelerine uyulmadığı, yine imar planında konut alanında kalan parsellere Ticaret Alanında kalıyormuş gibi Zemin+Asma katlı dükkan izni verildiği tespit edilmiştir. İmar planından farklı olarak verilen imar çaplarına göre bir kısmına yapı ruhsatlarının düzenlendiği, bir kısmının ise Ruhsat aşamasında olduğu tespit edildiği, yapı mütahitlerinin yukarıda belirtilen imar çapları doğrultusunda arsa sahipleri ile anlaşma yaptığı, buna göre mimari proje doğrultusunda arsa sahiplerine Konut+Dükkan yüzdesi verildiği, yani kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlandığı ve bu doğrultuda mevcut eski yapıların Kentsel Dönüşüm yolu ile yıktırıldığı tespit edildiği, bu nedenle onaylı imar planına aykırı verilen imar çaplarının iptal edilmesi veya Belediye tarafından verilen imara aykırı bu çaplara göre imar planı revizyonu veya imar planı notlarının eklenmesi talep edilmektedir.

3194 sayılı imar kanunu,

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin imar plan değişiklikleri ile ilgili 26. maddesine göre, İmar planı değişikliği, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılarak yapılır, yine imar planında verilmiş olan inşaat emsallerinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde artan nüfus ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının standartlara uygun olarak plan değişikliklerine konu olan alana hizmet vermek üzere yapılır denilmektedir.

Artan nüfus yoğunluğuna göre yapılacak hesaplama sonucunda ilave sosyal ve teknik altyapı alanlarının planlanması gerekmektedir. Yapılan incelemede; taleplerin büyük bir bölümünün yoğunluk artırımına yönelik olduğu (Emsal ve kat Adedi artışı) tespit edildiği, ancak Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince artan nüfus yoğunluğuna karşılık olarak ilave sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarının yeniden planlanmasının zorunlu olduğu, mevcut uygulama imar planları üzerinde ve zeminde yapılan incelemede talep edilen ilgili bölgeler ile ilgili yeniden planlanabilecek münhal donatı alanları bulunamadığından taleplerin reddine oy çokluğu ile karar verildi.


İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: