TCDD Taşınmazları İhale Yöntemiyle Satılacak

TCDD Taşınmazları
TCDD Taşınmazları

TCDD Genel Müdürlüğüne ait Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Mıntıkası Sınırları İçerisinde Bulunan 34 Adet Taşınmaz İhale Yöntemiyle Satılacaktır.

Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait;

1)- Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi, 6187,00 m² miktarlı 150 Ada, 2 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

2)- Bingöl İli, Genç İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 16,00 m² miktarlı 188 Ada, 20 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

3)- Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 3104,79 m² miktarlı 548 Ada, 9 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (3. Şahısta Kirada)

4)- Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Zoğa Mahallesi, 10069,81 m² miktarlı, 106981 / 345550 hisse oranından 3455,50 m2’lik 4702 Ada, 1 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (Hisseli Olup, Hissedar Tarafından Kullanılmakta)

5)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 16,17 m² miktarlı 162 Ada, 8 No.lu Parselde kayıtlı, kargır dükkân vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

6)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 59,14 m² miktarlı 162 Ada, 9 No.lu Parselde kayıtlı, kargır dükkân ve kahvehane vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

7)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 293,91 m² miktarlı 179 Ada, 3 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

8)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 66,53 m² miktarlı 162 Ada, 11 No.lu Parselde kayıtlı, kargır ev vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

9)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 8910,45 m² miktarlı 589 Ada, 37 No.lu Parselde kayıtlı, TCDD Demiryolu vasfındaki taşınmazın satışı (Maden Belediyesi Tarafından Yol ve Park Olarak Kullanılmakta)

10)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 5117,93 m² miktarlı 608 Ada, 1 No.lu Parselde kayıtlı, TCDD Demiryolu vasfındaki taşınmazın satışı (Maden Belediyesi Tarafından Yol ve Park Olarak Kullanılmakta)

11)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Kızıltepe Mahallesi, 1687,74 m² miktarlı 137 Ada, 1 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

12)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Kızıltepe Mahallesi, 421,18 m² miktarlı 137 Ada, 19 No.lu Parselde kayıtlı, kargır ev ve bahçe vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

13)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Kızıltepe Mahallesi, 43,00 m² miktarlı 137 Ada, 21 No.lu Parselde kayıtlı, kargır ev vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

14)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Kızıltepe Mahallesi, 149,18 m² miktarlı 127 Ada, 100 No.lu Parselde kayıtlı, 2 katlı kargır ev vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

15)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Kızıltepe Mahallesi, 101,98 m² miktarlı 127 Ada, 98 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

16)- Elazığ İli, Maden İlçesi, Kızıltepe Mahallesi, 28,41 m² miktarlı 127 Ada, 96 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

17)- Elazığ İli, Baskil İlçesi, Kuşsarayı Mahallesi, 4000,00 m² miktarlı 0 Ada, 221 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

18)- Elazığ İli, Baskil İlçesi, Kuşsarayı Mahallesi, 11750,00 m² miktarlı 0 Ada, 238 No.lu Parselde kayıtlı, pancar istasyonu ve arsası vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

19)- Elazığ İli, Baskil İlçesi, Kuşsarayı Mahallesi, 310,00 m² miktarlı 0 Ada, 900 No.lu Parselde kayıtlı, sulu tarla vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

20)- Elazığ İli, Baskil İlçesi, Kuşsarayı Mahallesi, 825,00 m² miktarlı 0 Ada, 901 No.lu Parselde kayıtlı, sulu tarla vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

21)- Elazığ İli, Baskil İlçesi, Kuşsarayı Mahallesi, 796,00 m² miktarlı 0 Ada, 902 No.lu Parselde kayıtlı, sulu tarla vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

22)- Elazığ İli, Baskil İlçesi, Kuşsarayı Mahallesi, 170,00 m² miktarlı 0 Ada, 903 No.lu Parselde kayıtlı, sulu tarla vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

23)- Elazığ İli, Baskil İlçesi, Kuşsarayı Mahallesi, 448,00 m² miktarlı 0 Ada, 904 No.lu Parselde kayıtlı, sulu tarla vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

24)- Elazığ İli, Baskil İlçesi, Kuşsarayı Mahallesi, 938,00 m² miktarlı 0 Ada, 905 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

25)- Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Esenkıyı Mahallesi, 77500,00 m² miktarlı 0 Ada, 22 No.lu Parselde kayıtlı, tarla vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

26)- Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Çayır Mahallesi, 319,37 m² miktarlı 178 Ada, 1 No.lu Parselde kayıtlı, Seyrangah yeri vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta)

27)- Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi, 208,00 m² miktarlı 158 Ada, 3 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı

28)- Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi, 226,00 m² miktarlı 158 Ada, 4 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı

29)- Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi, 222,00 m² miktarlı 158 Ada, 5 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı

30)- Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi, 270,00 m² miktarlı 158 Ada, 6 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı

31)- Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi, 285,00 m² miktarlı 158 Ada, 7 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı

32)- Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi, 269,00 m² miktarlı 158 Ada, 8 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı

33)- Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi, 122,00 m² miktarlı 158 Ada, 9 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı

34)- Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi, 1733,52 m² miktarlı 157 Ada, 64 No.lu Parselde kayıtlı, spor tesis alanı vasfındaki taşınmazın satışı (3.Şahısta Kirada)

Parsellerin İhale Günleri

– (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34) rakamlarda belirtilen parsellerin ihalesi 17/09/2019 SALI günü saat 10.00 dan itibaren yapılacaktır,

– (1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ) rakamlarda belirtilen parsellerin ihalesi 18/09/2019 ÇARŞAMBA günü saat 10.00 dan itibaren yapılacaktır,

– (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16) rakamlarda belirtilen parsellerin ihalesi 19/09/2019 PERŞEMBE günü saat 10.00 dan itibaren yapılacaktır,

Satış İhalesi TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Binasının 1. katında bulunan Toplantı Salonunda kapalı zarfla teklif almak ve “Pazarlık Usulü” ile görüşmeler yapmak suretiyle yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, İhale Pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

Yukarıdaki İhale Konusu Parsellerin Geçici Teminat Miktarı;

– 150 Ada, 2 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 28.000,00.-TL (Yirmi Sekiz Bin Türk lirası)

– 188 Ada, 20 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 150,00.-TL (Yüz Elli Türk Lirası)

– 548 Ada, 9 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 75.000,00.-TL (Yetmiş Beş Bin Türk Lirası)

– 4702 Ada, 1 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 75.000,00.-TL (Yetmiş Beş Bin Türk Lirası)

– 162 Ada, 8 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası)

– 162 Ada, 9 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 150,00.-TL (Yüz Elli Türk Lirası)

– 179 Ada, 3 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 500,00.-TL (Beş Yüz Türk Lirası)

– 162 Ada, 11 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 150,00.-TL (Yüz Elli Türk Lirası)

– 589 Ada, 37 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 14.000,00.-TL (On Dört Bin Türk Lirası)

– 608 Ada, 1 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 8.000,00.-TL (Sekiz Bin Türk Lirası)

– 137 Ada, 1 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 1.250,00.-TL (Bin İki Yüz Elli Türk Lirası)

– 137 Ada, 19 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 1.000,00.-TL (Bin Türk lirası)

– 137 Ada, 21 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 300,00.-TL (Üç Yüz Türk Lirası)

– 127 Ada, 100 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 600,00.-TL (Altı Yüz Türk Lirası)

– 127 Ada, 98 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 150,00.-TL (Yüz Elli Türk Lirası)

– 127 Ada, 96 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası)

– 0 Ada, 221 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 1.300,00.-TL (Bin Üç Yüz Türk Lirası)

– 0 Ada, 238 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 4.000,00.-TL (Dört Bin Türk Lirası)

– 0 Ada, 900 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 150,00.-TL (Yüz Elli Türk Lirası)

– 0 Ada, 901 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 300,00.-TL (Üç Yüz Türk Lirası)

– 0 Ada, 902 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 300,00.-TL (Üç Yüz Türk Lirası)

– 0 Ada, 903 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası)

– 0 Ada, 904 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 200,00.-TL (İki Yüz Türk lirası)

– 0 Ada, 905 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 350,00.-TL (Üç Yüz Elli Türk Lirası)

– 0 Ada, 22 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 6.000,00.-TL (Altı Bin Türk Lirası)

– 178 Ada, 1 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 3.000,00.-TL (Üç Bin Türk Lirası)

– 158 Ada, 3 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 3.500,00.-TL (Üç Bin Beş Yüz Türk Lirası)

– 158 Ada, 4 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 3.600,00.-TL (Üç Bin Altı Yüz Türk Lirası)

– 158 Ada, 5 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 3.600,00.-TL (Üç Bin Altı Yüz Türk Lirası)

– 158 Ada, 6 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 4.000,00.-TL (Dört Bin Türk Lirası)

– 158 Ada, 7 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 4.000,00.-TL (Dört Bin Türk Lirası)

– 158 Ada, 8 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 4.500,00.-TL (Dört Bin Beş Yüz Türk Lirası)

– 158 Ada, 9 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 2.500,00.-TL (İki Beş Yüz Türk Lirası)

– 157 Ada, 64 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 50.000,00.-TL (Elli Bin Türk Lirası)

Teklifler;

Teknik Şartnamede belirtilen Gün ve Saate Kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosuna ( Özalper Mahallesi İstasyon Caddesi No:2 Yeşilyurt/MALATYA) Bizzat elden teslim edilecektir. Teknik Şartnamede Belirlenen gün ve Saatten sonra ve posta ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir

TCDD Genel Müdürlüğü İhale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

İhale dokümanları;

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü (Özalper Mah. İstasyon Cad. No:2 Yeşilyurt/MALATYA) veznesine veya Vakıflar Bankası Malatya Merkez Şubesindeki TR78 0001 5001 5800 7296 8130 62 No.lu IBAN numaralı hesabına “548 Ada 9, 4702 Ada 1 ve 157 Ada 64 no.lu taşınmazlar için” (Doküman bedeli 1.000,00.-TL), “150 Ada 2, 188 Ada 20, 162 Ada 8, 162 Ada 9, 179 Ada 3, 162 Ada 11, 589 Ada 37, 608 Ada 1, 137 Ada 1, 137 Ada 19, 137 Ada 21, 127 Ada 100, 127 Ada 98, 127 Ada 96, 0 Ada 221, 0 Ada 238, 0 Ada 900, 0 Ada 901, 0 Ada 902, 0 Ada 903, 0 Ada 904, 0 Ada 905, 0 Ada 22, 178 Ada 1, 158 Ada 3, 158 Ada 4, 158 Ada 5, 158 Ada 6, 158 Ada 7, 158 Ada 8 ve 158 Ada 9,” no.lu taşınmazlar için” (Doküman bedeli 250,00.-TL), Teknik Şartnamede Belirtilen ihale doküman bedelleri hangi parsele ait olduğu (……. İli, …….. İlçesi ………. Mahallesi …. Ada, …. Parsele ait Doküman Bedeli) belirtilmek suretiyle yatırılarak üstünde teklif sahibinin Adı veya Unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 5. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilebilir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*