Kanal İstanbul protokolü mahkemelik

Kanal İstanbul protokolü
Kanal İstanbul protokolü

MECLİS YETKİSİ OLMADAN İMZALANMIŞ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşı olduğunu açıkladığı Kanal İstanbul projesinde protokol tartışması yaşanıyor. Dava konusu protokol, İBB ve iki bakanlık arasında 1 Ağustos 2018 tarihinde imzalandı.

Protokole dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal imza attı. Protokol imzalandıktan sonra konu, İBB Meclisi’nin 2018 yılı ekim ayı oturumları sırasında gündeme geldi ve oy çokluğu ile Uysal’a protokol yapma yetkisi verildi.

Açılan davada iptal gerekçelerinin arasında Uysal’ın yetki almadan protokole imza atması da yer aldı.

Dava dilekçesinde Büyükşehir Kanunu’na göre belediye başkanlarının sözleşme yapma yetkisini meclisten aldığı, bu protokolün ise meclisten yetki alınmadan Uysal tarafından imzalandığı belirtildi.

Kanal İstanbul protokolünün yetkisiz imzalanmış bir protokol olduğu için iptali istendi.

Tartışmaların odağındaki Kanal İstanbul projesi için 2018 yılında İBB-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokole; TMMOB’a (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) bağlı 9 meslek odası tarafından açılan iptal davası karar aşamasına geldi.

Davalı durumda olan İBB’nin yeni yönetimi, 26 Kasım günü gerçekleştirilen duruşmaya katılmadı ve iptal istemine karşı savunma yapmadı. İBB’nin protokolden çekilmek için de bu davanın karara bağlanmasını beklediği öğrenildi. Protokolün, eski başkan Mevlüt Uysal tarafından ‘meclisten yetki alınmadan’ imzalandığı da ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın imzalanan işbirliği protokolünü hatırlatmasına sert tepki gösteren Ekrem İmamoğlu “23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti zaten. Hiçbir hukuki geçerliliği olmayan anlaşmalar” açıklaması yapmıştı.

Tartışmaya neden olan İBB-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolünün mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Aralarında Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın da bulunduğu TMMOB’a bağlı 9 meslek odasının protokolün iptali istemi ile 10 Aralık 2018 tarihinde İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde dava açtığı öğrenildi.

SINIRLAR BELİRSİZ

Protokolün, Kanal İstanbul proje alanı ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile rezerv yapı alanı (yeni konut alanı) olarak ilan edilen alanı kapsadığı belirtilerek henüz sınırları belirsizken bakanlıklar ve İBB’nin yapacağı iş ve işlemlerin belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Ekolojik bir yıkım projesi olması nedeniyle de Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuata aykırı olan Kanal İstanbul projesi ile ilgili protokolün iptali talep edildi.

İBB KARŞI SAVUNMA YAPMADI

Davaya bakan İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafları 26 Kasım’da duruşmaya 9 meslek odası adına Mimarlar Odası avukatı Berna Çelik, uzman olarak Prof. Dr. Doğan Kantarcı ile Şehir Plancıları Odası adına Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu katıldı.

Davalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı avukatları da duruşmada savunma yaptı.

Davalı İBB ise duruşmaya katılmadı ve iptal istemine karşı savunma yapmadı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin kısa süre içinde dosyayı karara bağlaması bekleniyor.

İBB’nin de protokolden çekilmek için davanın sonuçlanmasını beklediği öğrenildi.

PROTOKOLE GÖRE İBB ARAZİLERİNİ DEVREDECEK

Tartışma yaratan protokole göre İBB ve İSKİ’nin kanal güzergâhındaki arazileri TOKİ’ye devredilecek. TOKİ’ye devredilen tüm alanlardan elde edilen gelir de kanalın finansmanında kullanılacak.

İBB ayrıca Sazlıdere Barajı’nın içme suyu rezervinden çıkartılması için gereken işlemleri de yapacak. Proje alanına ilişkin her ölçekte imar planlarını 18 ay içinde etaplar halinde Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunacak.

Kanalı kesen mevcut altyapı ve ulaşım sistemlerinin taşınmasını ve yapımını sağlayacak.


İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: