Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışına Yeni Düzenleme

Hazine’ye Ait Tarım Arazileri
Hazine’ye Ait Tarım Arazileri

Hazine’ye Ait Tarım Arazileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle birlikte satış için ortaya çıkan rayiç bedelin %50’si ödenerek arazi satın alınabilecek. Hazine’ye Ait Tarım Arazileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği’nde bazı değişikliklere gitti. Hazine’ye Ait Tarım Arazileri Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, önceden alınacak arazi için rayiç bedelden fiyat biçiliyordu. Yeni düzenlemeye göre rayiç bedelin yüzde 50’si ödeme olarak alınacak.

PEŞİN ÖDEMELERDE  %20 İNDİRİM

Yapılan bir değişiklik de satışa ilişkin olarak bedelin ödenme şekline ilişkin. Yapılan değişiklikle birlikte satış bedeli peşin ya da taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Satış bedeli tebligattan itibaren 3 ay içinde ödenecek.

TAKSİTLİ SATIŞA İNDİRİM

Taksitli satışlarda ise satış bedeline %10 indirim uygulanabilecek. %10 indirim alınması için tutarın %50’sinin peşin olarak ödenmesi gerekiyor. Taksitteki %10 indirimden yararlanılmak istenmezse de satış bedelinin  %10 tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde idareye ödenmesi gerekiyor. Kalan tutar ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek. Taksit dönemleri hak sahiplerinin talebine göre belirlenecek.

KİRA VE ECRİMİSİL BEDELİ MAHSUP EDİLECEK

Diğer değişiklik de alınacak araziler için doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl için tahsil edilen kira ve ecrimisil bedelleri, satış bedelinden mahsup edilecek. Satış bedelinden fazla olan ecrimisil ve kira bedelleri iade edilmeyecek. Bu bedeller gecikme zammıyla tahsil edilmişse gecikme zammı miktarı mahsuplaşmada dikkate alınmayacak.

TAPU KÜTÜĞÜNE İŞLENECEK

Satılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin tapu kütüğüne “Taşınmaz satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılırsa, taşınmazın güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası hükümlerine göre en son kayıt malikinden tahsil edilir. Ayrıca taşınmaz bu süre içerisinde üç yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaz ise, satış işlemi iptal edilir, taşınmaz resen Hazine adına tescil edilir ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edilir.” şeklinde belirtme konulacak.

Satılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, Tebliğde belirtilen hükümlere göre peşin veya taksitle en son kayıt malikinden tahsil edileceğinden satışı gerçekleştirilen tarım arazilerinin bulunduğu alandaki imar planı çalışmaları İdarece takip edilecek.

SATIŞ İŞLEMİ İPTAL EDİLEBİLECEK

Satılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30yıl içerisinde nadasa bırakılma süresi hariç aralıksız olarak üç yıl tarımsal amaçla kullanılmaması halinde satış işlemi iptal edilerek, taşınmaz resen Hazine adına tescil edileceğinden ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edileceğinden satışı yapılan taşınmazların bu kapsamda takip ve tespiti İdarece yıllık olarak yapılacak. Nadasa bırakılan arazilerde nadas süresi, kullanım süresine dâhil olacak şekilde dikkate alınacak. Taşınmazların nadasa bırakılma durumu ve süresine ilişkin gerektiğinde ilgili tarım ve orman müdürlüğünün görüşü alınabilecek.

TÜFE oranı uygulanarak güncellenen satış bedeli, satış tarihinden itibaren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında artırılarak hesaplanacak olup, bu hesaplamada ay kesirleri dikkate alınmayacak, yıl kesirlerinde ise kesirsiz ayların ortalaması olarak uygulanacak.

Bu taşınmazların satış tarihinden itibaren 30yıl geçmesi veya belirtilen mali yükümlülüklerin taşınmazın en son kayıt maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, tapu kütüğüne konulan belirtmeler İdarece kaldırılacak.

SON TARİH BELLİ OLDU

Hazine’ye ait araziyi almak için son tarih 31/12/2019 olarak belirtildi. Bu tarihe kadar satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*