Emlak Ofisi Açmak İçin Neler Gerekli? Emlak Ofisi Açma Şartları 2021

Emlak Ofisi Acmak Icin Neler Gerekli
Emlak Ofisi Acmak Icin Neler Gerekli

Emlak ofisi açma ne kadar zor bir uğraş olsa da her zaman karlıdır. Emlak Ofisi Açmak İçin belirli avantajlar bulunmaktadır. Emlak ofisi için bazı koşulları sağlamanız lazım. Yasal yetkiye öncelikle sahip olmanız gerekir. Gerekli belgeleri ne ise omları kendinize uygun olup olmadığını bilmeniz gerekir. Bizim ülkede emlak ofisi açmak belirli bir mezun kriteri istenmiyor. Sadece kendi ofisi için belgeler istenmektedir. Belli bir maliyeti karşılamasıyla ofis açabilirsiniz.

Emlak Ofisi Açmak İçin Gerekli Olan Belgeler

 • Emlakçı meslek odasına kayıt olması
 • Maliye bakanlığına kayıt olması
 • Vergi dairesine kayıt olması
 • Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olması
 • Sanayi Dernek kaydı
 • Bağkur kaydı
 • Belediyeden verilmiş iznin belgesine sahip olması gerekir.

Emlak Ofisi Açma Maliyetleri

Emlak ofisiyseniz her zaman pazarlama kampanyanız gerekmektedir. Bundan ziyade belgelerin masraflarını da unutmamalısınız.

 • Belgenin masrafları: 2 bin TL
 • Ofis yeri kiralama depozitosu: 3 bin ile 4 bin TL
 • Başlangıç ayın kirası: 3 bin ile 6 bin TL
 • Yardımcı programları ( telefon veya internet): 300 TL
 • Pazarlama masrafları: Aylık 2 bin TL
 • Ofis Tabela: 2 bin TL

Emlak Ofisi Açma Şartları 2021

Emlak ofisi açmak istiyorsanız, ilk incelemeniz gereken doküman ”Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” olmalıdır. 05.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bu yönetmelik sonucu emlak sektöründe ciddi değişiklikler söz konusu olmuştur. Bu tarihten itibaren bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak emlak ofisinizi açmalısınız.

Yetki belgesi, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Bu nedenle, başvurunuzu Ticaret İl Müdürlüğü’ne yapmanız gerekecektir. Verilen yetki belgesinin geçerlilik süresi ise 5 yıldır. Yetki belgesini işletmenizin görünür bir kısmına asmanız gerekmektedir.

İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

-Meslek odasına kayıtlı olunması

-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması

-Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

 • On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 • En az lise mezunu olması,
 • İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
 • Konkordato ilan etmemiş olması,
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
 • Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

İşletmelerde aranan şartlar bakacak olursak şu şartların arandığını ifade edebiliriz:

3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması.

İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.

Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.

İşletmede personel istihdam etmeniz durumunda aşağıdaki kriterleri mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.

İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir.
İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.


İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: